ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ข่าวการศึกษา

313428232_609844694269528_5526002258922156283_n
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี ในคณะวิศวะฯ เกษตรฯ ประจำปีการศึกษา 2566
f20201029171532_uyaXc7weV3
เปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2566
302443937_3286744174935231_3952639750770104762_n
Study in Japan Webinar ในหัวข้อเรื่อง "MEXT Scholarship University Recommendation สำหรับนักศึกษาไทย
301360363_3282874681988847_7684888874765371142_n
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Myo Myo Thu และ Ms. Nu Myat Thazin จากการได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021
300814196_3281993992076916_4186992012817830328_n
มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 16 ก.ย. 65