Month: กันยายน 2565

Month: กันยายน 2565

ค้นหาทั้งเว็บไซต์

309708171_587778643140673_3697305550336357150_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. จัดงานครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งภาควิชา พร้อมจัดพิธีทำบุญและกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ To the Sustainable Society: Challenges on Materials Development
f20201029171532_uyaXc7weV3
เปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2566
307308458_3300731510203164_6757572876974613879_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ นายศิลา แย้มพุชชงค์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุม กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565
308109009_3302953043314344_7042270627628298313_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ให้การต้อนรับ Dr. James M. Muta และ Dr. Martin Ruthandi จาก JKUAT ประเทศเคนยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน
307952598_3302120146730967_5537769096053103091_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชฎาภัทร หัศกรรจ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022
307437624_3301572763452372_8724422570664623869_n
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. ในวันที่ 21 ก.ย. 65 ณ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู
306588892_3296924830583832_3691312120231467436_n
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ เนื่องในงานครบรอบ 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ในหัวข้อ To the Sustainable Society: Challenges on Material Development