ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อาคารชูชาติ กำภู  (ตึก 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์)
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (+66) 02 797 0999 ต่อ 2102-4
อีเมล์ : materials-eng@ku.th
เว็บไซต์ : https://mat.eng.ku.ac.th/