Month: เมษายน 2567

Month: เมษายน 2567

ค้นหาทั้งเว็บไซต์

440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
นิเทศฝึกงาน นิสิตภาควิชาวิศวกรวัสดุ ณ ประเทศไต้หวัน
439763683 933518741899993 942952687729818121 N
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
438254376 930541672197700 594653785809278100 N
นิเทศนิสิตฝึกงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
437924349 930284585556742 6091830229939545556 N 1
ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย NAIST
435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
ผลงานนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวาสาร PRKU news
งานภาค 3
ประชาสัมพันธ์
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ