รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

445688490 952855189966348 3428344333670491520 N
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม พร้อมด้วยนางสาวปัทมพร เกียงแก้ว เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์รางวัลจากผลงาน...
Read More
Logo Mat E 2024 Black
โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ฝึกประสบการณ์ การวิจัยด้านวัสดุขั้นสูง
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และค้นคว้าข้อมูลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์...
Read More
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
นิสิตวิศวฯ วัสดุ - วิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลชนะเลิศ Toyota Campus Challenge 2023
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ทีม Rainbow Dash ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา...
Read More
439763683 933518741899993 942952687729818121 N
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมพร เกียงแก้ว นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับเลือกเป็นนิสิตสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Read More
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตชั้นปี 3 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ...
Read More
ยินดีศาสตราจารย์ 01
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Read More
ยินดีกับบุคลากรได้ชำนาญการ 01
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฬาภา สุทธิประภา
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฬาภา สุทธิประภา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง...
Read More
426586921 895594935692374 2716825554045059575 N
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรม
🔊🔊นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด ในการประกวดผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Read More
426123299 889994212919113 6819961281096378894 N
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้รับรางวัลผลงาน ในงาน (I-New Gen Award 2024)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม...
Read More
423694264 884763883442146 1814462559523807064 N
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ร่วมการแข่งขันประกวดการนำส่งดาวเทียม School Satellite (GISTDA School Satellite Competition 2024)
นางสาวปัทมพร เกียงแก้ว นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการนำส่งดาวเทียม...
Read More
Matengku Contact Insert Bdlg Transparent