ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวาสาร PRKU news

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานสื่อสารองค์กร กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้นำผลงานของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตีพิมพ์ในวาสาร PRKU news ฉับบวันที่ 7 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ในผลงาน การคิดค้นวัสดุผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถคว้ารางวัลในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ประกอบด้วย 1.น.ส.ปัทมพร เกียงแก้ว 2.น.ส.พฤษภาพร กลั่นสมจิตต์ และ 3.น.ส.ณํฐณิชา เสริญวนิชกุล โดยมี รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และดร.วิชิต ประกายพรรณ ที่ปรึกษา บริษัทไวคลาวน์ จำกัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

435520969 926075255977675 1009458368579093039 N

ข่าวที่น่าสนใจ

438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1
432773775 913047463947121 487531697165380630 N
430999677 903175674934300 2543131737573941039 N