ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชม บริษัท คอสเมเนีย แลบอราทอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก รวมถึงนักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท คอสเมเนีย แลบอราทอรี่ จำกัด ( Cosmania Laboratory ) สาขานครปฐม โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณธัชพล เกียรติวิชชุกุล CEO และทีมวิจัย ในการบรรยายประวัติขององค์กร พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ และส่วนการผลิต ภาควิชาฯขอขอบพระคุณที่ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณที่รับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าฝึกงานและรับนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้นิสิตได้ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมวัสดุในการร่วมพัฒนานวัตกรรมผ่านงานวิจัย ทั้งนี้ทางบริษัท คอสเมเนีย แลบอราทอรี่ จำกัด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา และการเข้าเยี่ยมชมฯครั้งนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปัญหาพิเศษระดับปริญญาโทในภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 อีกด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N