ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนจากบริษัท Avery Dennison (Thailand) Limited

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ อ.ดร.ฐิติพร แก้วเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนจากบริษัท Avery Dennison (Thailand) Limited นำโดย Ms. Yen Sim Kuek, Early Talent Program Manager, Asia Pacific Materials Group AP, และคณะทำงานฝ่าย HR ของบริษัท เพื่อหารือเกี่ยวกับ

แนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท ทั้งด้าน การจัดการประกวดนวัตกรรม การจัดอบรม Packaging 101 การเยี่ยมบริษัท การทำโปรเจค Capstone project ร่วมกับวิศวกรของบริษัท และการทำวิจัยผ่าน Senior projects ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองภาควิชา และ บริษัท

– โอกาสการฝึกงาน (internship program) ที่บริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ (เครือ Avery Dennison ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์)

– การรับสมัครบัณฑิตจบใหม่จากสองภาควิชา เพื่อเข้าสู่ Avery Dennison Leadership Experience and Accelerated Development (LEAD) Program ที่เป็นโปรแกรพัฒนาทักษะของบัณฑิตจบใหม่ที่รับเข้าไปทำงาน full time ที่บริษัท ให้มีทั้งทักษะกระบวนการผลิต การเป็นผู้นำ การขายและการตลาด เพื่อผลักดันศักยภาพให้บัณฑิตจบใหม่ สามารถเติบโตในสายงานไปกับบริษัท Aver Dennison Materials Group Asia Pacific ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยปัจจุบัน ทางบริษัท มีความต้องการรับนิสิตจบใหม่จำนวนมาก จากทั้ง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เป็นจำนวนมากในหลายด้าน ตั้งแต่ Operation engineering, Production engineering, QC engineering, Manufacturing engineering, และ Sale engineering

ในลำดับถัดไป ทั้งสองภาควิชาและบริษัท จะดำเนินการพัฒนา MOU ระหว่างหน่วยงาน เพื่อผลักดันแผนการดำเนินการต่างๆที่ได้หารือกัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ รศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่เชื่อมโยงให้ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้สร้างความร่วมมือกับบริษัท Avery Dennison เพื่อสร้างโอกาสดีๆให้กับนิสิตของภาควิชาฯต่อไป

432773775 913047463947121 487531697165380630 N

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N