ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

Funding Agencies

640px-Japan_International_Cooperation_Agency_logo.svg
Jica
logo-AUN-400
AUN/SEED-Nat

Universities

ENG_th-flat_transparent_1
Faculty of Engineering, Kasetsart University
0c56ba583085070a5dbcc65ff8699c7c_400x400
Nara Institute of Science and Technology (NAIST) - Japan
University of Yangon
University of Yangon (UY) - Myanmar
NUOL
National University of Laos (NUOL) - Laos
logo_UKM1-234x300
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Malaysia
SRM
SRM Institute of Science and Technology (SRM) - India
iof-vertical-logo
Tribhuvan University (TU) - Nepal

Companies

AUROMEX
Auromex
logo-uac
UAC
wdg_logo_image
Shimadzu
gpsc-logo
GPSC
icon-logo.84869a5a
Shera
sic-silicon-craft-technology-logo-57A1910933-seeklogo.com
Silicon Craft