ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

Funding Agencies

640px Japan International Cooperation Agency Logo.svg
Jica
Logo Aun 400
AUN/SEED-Nat

Universities

Eng Th Flat Transparent 1
Faculty of Engineering, Kasetsart University
0c56ba583085070a5dbcc65ff8699c7c 400x400
Nara Institute of Science and Technology (NAIST) - Japan
University Of Yangon
University of Yangon (UY) - Myanmar
Nuol
National University of Laos (NUOL) - Laos
Logo Ukm1 234x300
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Malaysia
Srm
SRM Institute of Science and Technology (SRM) - India
Iof Vertical Logo
Tribhuvan University (TU) - Nepal

Companies

Auromex
Auromex
Logo Uac
UAC
Wdg Logo Image
Shimadzu
Gpsc Logo
GPSC
Icon Logo.84869a5a
Shera
Sic Silicon Craft Technology Logo 57a1910933 Seeklogo.com
Silicon Craft