ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ไม่ระบุหมวดหมู่

301176092_3281678892108426_6986329883523075328_n
เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนา The Virtual NAIST-KU-CU JOINT SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 24 ส.ค. 65
274137723_4550438825068367_1931867809156078172_n
วิศวฯ มก.จับมือ ยูเอซี โกลบอลร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
271183524_3113029262306724_5737998510610040214_n
นิสิต ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021