Month: สิงหาคม 2565

Month: สิงหาคม 2565

ค้นหาทั้งเว็บไซต์

302443937_3286744174935231_3952639750770104762_n
Study in Japan Webinar ในหัวข้อเรื่อง "MEXT Scholarship University Recommendation สำหรับนักศึกษาไทย
301763096_3284400915169557_7534223234360701768_n
ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
301360363_3282874681988847_7684888874765371142_n
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Myo Myo Thu และ Ms. Nu Myat Thazin จากการได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021
300814196_3281993992076916_4186992012817830328_n
มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 16 ก.ย. 65
301176092_3281678892108426_6986329883523075328_n
เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนา The Virtual NAIST-KU-CU JOINT SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 24 ส.ค. 65
299921106_3277149879227994_7038398334407960766_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงมาก ประจำปี 2565
299796164_3275842506025398_3562088086123138343_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง การถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่การผลิตที่มั่งคั่งยั่งยืน ในวันที่ 1 ก.ย. 65 ผ่านทางออนไลน์