Month: พฤศจิกายน 2565

Month: พฤศจิกายน 2565

ค้นหาทั้งเว็บไซต์

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ โดย Prof. Yoichi Tominaga จากประเทศญี่ปุ่น
congrats-01
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา