ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนา The Virtual NAIST-KU-CU JOINT SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 24 ส.ค. 65

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ **ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนา

“The Virtual NAIST-KU-CU JOINT SYMPOSIUM” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา13:00-16:25 น. ในรูปแบบ Online https://naist.webex.com/naist-en/j.php…

Meeting number: 2511 204 8727
Password: 2rfNcendm27

301316236_3281679065441742_2666125713330867508_n
301142356_3281679285441720_1508073759171377953_n

ข่าวที่น่าสนใจ

PMIS-2023-schedule
PMIS2023-Slide1
313428232_609844694269528_5526002258922156283_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n