Month: มกราคม 2567

Month: มกราคม 2567

ค้นหาทั้งเว็บไซต์

423694264 884763883442146 1814462559523807064 N
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ร่วมการแข่งขันประกวดการนำส่งดาวเทียม School Satellite (GISTDA School Satellite Competition 2024)
421611564 880631587188709 2915048860976037044 N
การเยี่ยมชมผลงานวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 1 1
การประชุมคณะกรรมการจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board, IAB)
422878637 882958810289320 2535958221295276385 N
ประชุมปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์
418732810 774723244699471 7030133592182462329 N
ขอแสดงความยิินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ
416290437 872262658025602 7458961394216524755 N
กิจกรรมการแข่งขัน "การออกแบบและผลิตสะพาน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ"