ข่าวประชาสัมพันธ์

การเยี่ยมชมผลงานวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำผู้บริหารจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ Chief Executive Officer ดร.ปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เยี่ยมชมผลงานวิจัยของผลงานวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมวัสดุชีวภาพขั้นสูงสำหรับงานพิมพ์สามมิติ และผลงานวิจัยอื่น ๆ ในภาควิชา ฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล และนิสิตระดับปริญญาโทให้การต้อนรับ และบรรยายรายละเอียดของผลงานวิจัยในครั้งนี้

421611564 880631587188709 2915048860976037044 N
421131096 880632220521979 2903559097936665804 N
421225414 880632467188621 7788148339406337581 N
421225197 880632343855300 3305918598451114781 N
421185686 880631793855355 6792329606670893042 N

ข่าวที่น่าสนใจ

438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1
432773775 913047463947121 487531697165380630 N