ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยิินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ

⚙️⚗️ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารเบนซอกซาซีนซุปปราโมเลกุล ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับเบนซอกซาซีนในงาน▪️“The Fifth International Symposium on Polybenzoxazines, ISPBZ 2024” ▪️ จัดโดย Petromat ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2567 ที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🏅🥇ทั้งนี้อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ยังได้รับรางวัล Best Presentation Award พร้อมเงินรางวัล 1000 USD [💵] ร่วมกัน จาก Prof. Dr.Hatsuo Ishida อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Case Western Reserve University ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการประหนึ่งเจ้าพ่อด้าน Benzoxazines เลย ….

ข่าวที่น่าสนใจ

435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1
432773775 913047463947121 487531697165380630 N
430999677 903175674934300 2543131737573941039 N