Month: ตุลาคม 2566

Month: ตุลาคม 2566

ค้นหาทั้งเว็บไซต์

395736566_831831042068764_4596031657847056423_n
โครงการ SAKURA SCIENCE Exchange Program
393830677_829105185674683_2529193964058435575_n-1
ต้อนรับ Pusan National University (PNU) และ Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI)
394901381_831333558785179_4874535788191157504_n
ขอแสดงความยินดีกับนสิตได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
กองพิสูจน์หลักฐานขอความอนุเคราะห์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุในการศึกษาความเสียหายของท่อส่งน้ำมันในทะเล
387855000_824470749471460_1768941995212564107_n
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565