ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

398034772 835928028325732 3519730295249669165 N
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร บัวสาย
394901381_831333558785179_4874535788191157504_n
ขอแสดงความยินดีกับนสิตได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
365994603_791077319477470_6813268857816046282_n-1
ขอแสดงความยินดีและยกย่องนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาตรี ที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
363778924_783341890251013_7234168179695413280_n-1
ร่วมแสดงความยินดีแก่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปี 2566 "The 11th Annual SLRI User Meeting 2023" (AUN2023)
Screenshot-2023-07-21-100937
ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
icta2022-mix
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท-เอก ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงาน International Conference on Traditional and Advance Ceramics 2022 (ICTA2022)

ข่าวเก่า

  • Archives

    • [—]2023 (43)
    • [+]2022 (26)
    • [+]2021 (1)