ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

445688490 952855189966348 3428344333670491520 N
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Logo Mat E 2024 Black
โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ฝึกประสบการณ์ การวิจัยด้านวัสดุขั้นสูง
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
นิสิตวิศวฯ วัสดุ - วิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลชนะเลิศ Toyota Campus Challenge 2023
439763683 933518741899993 942952687729818121 N
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ยินดีศาสตราจารย์ 01
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ยินดีกับบุคลากรได้ชำนาญการ 01
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฬาภา สุทธิประภา
426586921 895594935692374 2716825554045059575 N
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรม
426123299 889994212919113 6819961281096378894 N
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้รับรางวัลผลงาน ในงาน (I-New Gen Award 2024)
423694264 884763883442146 1814462559523807064 N
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ร่วมการแข่งขันประกวดการนำส่งดาวเทียม School Satellite (GISTDA School Satellite Competition 2024)

ข่าวเก่า

  • Archives

    • [—]2024 (46)
    • [+]2023 (54)
    • [+]2022 (26)
    • [+]2021 (1)