ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวฯ มก.จับมือ ยูเอซี โกลบอลร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับ นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นพยานในพิธี
.
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันลงนาม โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันดำเนินงานด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ รวมทั้งพัฒนานิสิต ให้มีโอกาสร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัทยูเอซี โกลบอล จำกัด มหาชน

ข่าวที่น่าสนใจ

301176092_3281678892108426_6986329883523075328_n
271183524_3113029262306724_5737998510610040214_n