ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตชั้นปี 3 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ร่วมมือกันจัดทำนวัตกรรมและแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในกิจกรรม “Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาว” ระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อทีม Rainbow Dash โดยกวาดรางวัลมาทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่
🎉1. รางวัลชนะเลิศ

 • ได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่าประมาณ 500,000 บาท
 • ได้รับตําแหน่ง Toyota Road Safety Ambassador พร้อมบันทึกเกียรติประวัติไว้ใน Toyota Road Safety Hall of fame
 • ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท สําหรับนิสิตนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • ทุนสนับสนุน 30,000 บาท สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด หรือพันธมิตร
  🎉2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิดีโอยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  🎉3. รางวัล Popula Vote ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย
  1.นายยศพร พิจิตราศิลป์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2.นายเอกรัตน์ ลิ้มบริบูรณ์ทรัพย์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  3.นายปริเยศ พราหมณ์น้อย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  4.นายอุดมวิทย์ สิทธินันท์เจริญ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ⏩️⏩️⏩️โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ TOYOTA ALIVE Space โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 1,554 ทีม จนเข้าสู่รอบ 20 ทีม ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย และทีม Rainbow Dash โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.สามารถกวาดรางวัลใหญ่ ๆ มาได้ถึง 3 รางวัล👏👏👏👏

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N