ข่าวประชาสัมพันธ์

PMIS 2024

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ การนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี ในงาน The 9th Packaging and Materials Innovation Symposium 2024 (PMIS 2024)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ อาคาร ชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำเสนองานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพในงานวิจัยของนิสิต อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทักษะในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ก่อให้เกิดประโยชน์กับนิสิต คณาจารย์ และผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นิสิตภาควิชาได้รับรางวัลในการนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า หลายรางวัลด้วยกัน เช่น รางวัล Golden presentation award รางวัล Silver presentation award และ รางวัล Bronze presentation award ฯลฯ

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1