ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ผลศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา ฉกาจนโรดม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฏร ณ อาคารรัฐสภา โดยทางคณาจารย์ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากทางคณะอนุกรรมาธิการเป็นอย่างมาก

ข่าวที่น่าสนใจ

438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1
432773775 913047463947121 487531697165380630 N