ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICAPMA2023)

เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2566 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาเราได้ร่วมทำ #กิจกรรมเชิงวิชาการนอกรั้วมหาวิทยาลัย กัน เพื่อพัฒนานิสิตโทและเอก ให้ได้ทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย ใน #เวทีระดับนานาชาติ

โดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมเป็น co-host การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA2023) ที่ Garden Cliff Resort & SPA Hotel, Pattaya, Thailand

ภาคเราจัด Special Session 10 “Advancing Sustainability through Innovative Materials” เพื่อให้เข้ากับ Core ของ Green and Innovative Materials ของภาควิชาฯ

ใน special session นี้มีผลงานนำเสนอ ประเภท Oral 18 ผลงาน และผลงานประเภท Poster อีก 13 ผลงาน ที่มีผลงานจากหน่วยงานและภาคฯอื่นๆเช่นกัน

ภาควิชาฯ ต้องการให้นิสิตระดับ โท และ เอก ได้โอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ จึงสนับสนุนให้นิสิตของภาคฯมาร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้

ทริปนี้ เราจึงยกทีมครอบครัววิศวกรรมวัสดุ ทั้ง คณาจารย์ และ นิสิต ไปร่วมนำเสนอผลงาน และเป็น Chair/Co-Chair ของ session กันรวมมากกว่า 25 คน ไปร่วมในงานนี้

ตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมา นิสิตของเรามุ่งมั่นและตั้งใจสร้างผลงาน รวมไปถึงวางแผนการเดินทางต่างๆในครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จนนิสิต ตรี โท และ เอก รวมถึงคณาจารย์ ได้เสนอผลงานกันมากกว่า 16 ผลงาน สำเร็จลุล่วงด้วยดี สร้างความภาคภูมิใจให้กับภาควิชาฯของเรา

และเราได้รับเกียรติจาก Prof. Jun Ohta, NAIST, Japan และ รศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ที่ให้เกียรติรับเชิญมานำเสนอในฐานะ Keynote และ Invited speakers ในครั้งนี้

ประสบการณ์ ในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต อาจจะกังวลและประหม่า แต่เมื่อนิสิตได้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้ ก็จะกล้าและรู้แนวทางการเตรียมตัวในการนำเสนอในเวทีนานาชาติต่อไปในอนาคต

จบทริปวิชาการรอบนี้ เราได้สังเกตเห็นการเติบโตของนิสิตเราไปอีกขั้น ที่ได้ยกระดับความสามารถในการนำเสนอและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ กับผู้ฟังที่ไม่ใช่แค่เพื่อนหรืออาจารย์ในห้องสัมมนา

การพัฒนาในขั้นต่อไป ก็คือการ ยกระดับการนำเสนอผลงาน ไปสู่ Manuscript เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อไปกันครับ

ขอเป็นกำลังใจให้กับนิสิตทุกคน และขอบคุณสำหรับความพยายามตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาครับ

#วิศวกรวัสดุพร้อมบวก#MatE_KU_Plus

#วิศวกรรมวัสดุ#เกษตรศาสตร์

#internationalconference

#วัสดุนาโน#วัสดุเชิงเคมี#กระบวนการผลิตวัสดุเพื่อความยั่งยืน

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N