ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับอาจารย์จาก Chang Geng University,Taiwan.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้ให้การต้อนรับ Professor Ching-An Huang จาก มหาวิทยาลัย Chang Geng University, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการมาร่วมพูดคุยหาความร่วมมือด้านการวิจัย และการพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนในระดับคณะ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N