ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับอาจารย์จาก Department of Chemical Engineering & Materials Science, Yuan Ze University, Taiwan

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ กรรมการภาควิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับและหารือความร่วมมือ กับ Prof. John Chi-Wei Lan, Department Chair, และ Prof. Yu-Kaung Chang, จาก Department of Chemical Engineering & Materials Science, Yuan Ze University, Taiwan ผ่านการแนะนำจาก รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์

จากการหารือความร่วมมือ ทั้งสองภาควิชาฯ มีความสนใจในหัวข้อวิจัยด้าน Nano Materials และ Materials Chemistry ที่สอดคล้องกัน ทั้งด้าน Polymer syntheses, Advanced functional materials, Energy and Environmental materials ที่สามารถร่วมงานวิจัยกันได้

โดยในปัจจุบัน รัฐบาลไต้หวัน มีการผลักดันให้มหาวิทยาลัยในไต้หวัน เพิ่มความร่วมมือนานาชาติ และการสร้างบุคลากรวิศวกรในประเทศไทย เพื่อรองรับบริษัทผู้ผลิตของไต้หวัน ที่ลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะ ด้าน Advanced Manufacturing for Electronic Industry ที่จะมีการลงทุนหลายพันล้านบาทในประเทศไทย โดยบริษัทจากไต้หวัน

ดังนั้น จากการหารือ ภาควิชาฯ ได้โอกาสทราบถึงทุนหลากหลายทุนจากไต้หวัน ที่เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับนิสิตภาคฯ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงนี้ ทั้ง ทุนการเรียนต่อ 2 ปี เพื่อฝึกงานในโรงงานจริง รวมไปถึงฝึกภาษาจีน และได้รับเงินเดือนจากอุตสาหกรรมในช่วงที่เรียนต่อ หรือ ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับการร่วมงานวิจัยระหว่างสถาบัน รวมไปถึงโอกาสในการสร้างหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท ที่เน้นไปในด้าน Advanced Materials & Manufacturing

ด้วยโอกาสความร่วมมือและทุนวิจัยที่หลากหลาย ภาควิชาฯคาดหวังว่าจะมีนิสิตภาคฯ ได้มีโอกาสไปเรียนต่อและเป็นวิศวกรด้านการผลิตและวัสดุในประเทศไต้หวันกันในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N