ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กันยายน 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N