ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสร้างความร่วมมือในงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัย ให้การต้อนรับคณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย ที่มาร่วมปรึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในอนาคต ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เจรจาร่วมกันในวันนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวไหล่ และผู้ป่วยเอ็นข้อมืออักเสบ

ข่าวที่น่าสนใจ

438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1
432773775 913047463947121 487531697165380630 N