ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศ

ผ่านไปแล้วเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ) สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ Mat-E 23 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 0410 อาคารชูชาติกำภู โดยรศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรรับเชิญ ที่เป็นศิษย์เก่า คือ คุณพงศ์เทพ จันทร์สวัสดิ์ Mat-E 9 ปัจจุบันเป็นนักวิชาการ อยู่ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ที่ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ทำงาน และชิวิตระหว่างการศึกษาอยู่ที่ภาควิชา โดยมี รศ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม และอ.ธนวรรธก์ มีศักดิ์ ร่วมพูดคุยเสวนา พร้อมสอดแทรกความรู้ในการเตรียมตัวสู่วัยทำงานหรือการศึกษาต่อ โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาหลายๆท่านที่เข้าร่วมให้พรแก่นิสิตในครั้งนี้

ข่าวที่น่าสนใจ

438305123 940447574540443 3746350122108486907 N
437924349 930284585556742 6091830229939545556 N 1
E2520a4e 47bc 4928 Bfb8 D9f56eb6a9d8
Special Seminar
PMIS-2023-schedule