ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนมัธยม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ และ รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง และ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จังหวัดราชบุรี

โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนานักนวัตกรรมวัสดุรุ่นเยาว์ ในหัวข้อ “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพื่อชุมชนท้องถิ่นตามหลัก BCG Model” ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ภาควิชา ใช้ในการเรียนการสอน และทำงานวิจัย และภาควิชายังสนับสนุนเครื่องมือ สำหรับน้องๆ ที่จะนำชิ้นงาน หรืออื่นๆ มาทดสอบทำการทดสอบ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลต่างๆ ให้น้องๆ นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงงการนี้ด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ

421611564 880631587188709 2915048860976037044 N
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 1 1
418732810 774723244699471 7030133592182462329 N
416290437 872262658025602 7458961394216524755 N