ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีแก่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปี 2566 “The 11th Annual SLRI User Meeting 2023” (AUN2023)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปี 2566 “The 11th Annual SLRI User Meeting 2023” (AUN2023) โดยมึ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมวัสดุ พร้อมด้วย นิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงงแรม เดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ

ข่าวที่น่าสนใจ

428659587 897906522127882 8307422878970375584 N
421611564 880631587188709 2915048860976037044 N
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 1 1
418732810 774723244699471 7030133592182462329 N