ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีแก่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปี 2566 “The 11th Annual SLRI User Meeting 2023” (AUN2023)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปี 2566 “The 11th Annual SLRI User Meeting 2023” (AUN2023) โดยมึ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมวัสดุ พร้อมด้วย นิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงงแรม เดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
438305123 940447574540443 3746350122108486907 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N