ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ข่าวที่น่าสนใจ

64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2
393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
1