ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานักนวัตกรรมวัสดุรุ่นเยาว์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ทำการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนานักนวัตกรรมวัสดุรุ่นเยาว์ ภายใต้หัวข้อ “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพื่อชุมชนท้องถิ่นตามหลัก BCG Model” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย มีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่

1. โครงการกระถางต้นไม้ชีวภาพจากเศษวัสดุธรรมชาติ (โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง)

2. โครงการกระถางจากใบไม้แห้งในโรงเรียนร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดและฟางข้าว
    (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม)

3. โครงการการเปรียบเทียบหัวเชื้อน้ำหมักผลไม้ในการขึ้นฟูของขนมปัง
   (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม)

4. โครงการกากอ้อยกันกระแทก (โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงX

5. โครงการการสกัดสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น โดยใช้จุนสี สารส้ม เป็นสารช่วยติดสี
   (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมX

6. โครงการการพัฒนาแผ่นพลาสติกชีวภาพจากชานอ้อยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
   (โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง)

สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://kasets.art/gORYFs

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N