ข่าวประชาสัมพันธ์

Tag: เคนย่า

308109009_3302953043314344_7042270627628298313_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ให้การต้อนรับ Dr. James M. Muta และ Dr. Martin Ruthandi จาก JKUAT ประเทศเคนยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน