ข่าวประชาสัมพันธ์

Tag: ปริญญา ฉกาจนโรดม

icta2022-mix
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท-เอก ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงาน International Conference on Traditional and Advance Ceramics 2022 (ICTA2022)