ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ข่าววิจัย

423694264 884763883442146 1814462559523807064 N
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ร่วมการแข่งขันประกวดการนำส่งดาวเทียม School Satellite (GISTDA School Satellite Competition 2024)
421611564 880631587188709 2915048860976037044 N
การเยี่ยมชมผลงานวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Line Album งานประชุม Iab 18 มค. 67 ๒๔๐๑๒๓ 1 1
การประชุมคณะกรรมการจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board, IAB)
422878637 882958810289320 2535958221295276385 N
ประชุมปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์
418732810 774723244699471 7030133592182462329 N
ขอแสดงความยิินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ
415294838 866154578636410 7462457748448147604 N
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICAPMA2023)
414046612 864986015419933 5989286975229524115 N
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
414099408 865728258679042 5012746184007567841 N
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ
411299899 860779889173879 4726803088356260865 N
ต้อนรับอาจารย์จาก Department of Chemical Engineering & Materials Science, Yuan Ze University, Taiwan
412393984 861416035776931 7758689582724014061 N
ต้อนรับอาจารย์จาก Chang Geng University,Taiwan.

ข่าวเก่า

  • Archives

    • [—]2024 (38)
    • [+]2023 (54)
    • [+]2022 (26)
    • [+]2021 (1)