ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ข่าวทั่วไป

307437624_3301572763452372_8724422570664623869_n
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. ในวันที่ 21 ก.ย. 65 ณ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู
306588892_3296924830583832_3691312120231467436_n
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ เนื่องในงานครบรอบ 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ในหัวข้อ To the Sustainable Society: Challenges on Material Development
301763096_3284400915169557_7534223234360701768_n
ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
299921106_3277149879227994_7038398334407960766_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงมาก ประจำปี 2565
299796164_3275842506025398_3562088086123138343_n
วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง การถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่การผลิตที่มั่งคั่งยั่งยืน ในวันที่ 1 ก.ย. 65 ผ่านทางออนไลน์