ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัล ในการแข่งขันการออกแบบและสร้างสะพานด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัล ในการแข่งขันการออกแบบและสร้างสะพานด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้งานนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 12

⏩⏩เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการออกแบบและสร้างสะพานด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ ดังนี้
🏆รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย 1.นายวิริทธิ์ เกตุเจริญ 2.นายศิริโชค สุขสมแดน ร่วมกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล
🥇รองชนะเลิศอันดับ ประกอบด้วย 1.นางสาวณัฐฐา จรหนู 2.นางสาวอัญชลี จักรแสง ร่วมกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล
🥈รองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม A ประกอบด้วย 1.นายวีรเดช จันทวาส 2.นายวัฒนพงษ์พยัคฆพงษ์
🥈รองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม J ประกอบด้วย 1.นางสาวรักหทัย คุณาพรม 2.นางสาวธนัชพร พุ่มพวง
ร่วมกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล
และรางวัล
🎗🎗Eco Design Award ประกอบด้วย 1.นางสาวสวรินทร์ ไคร้วานิช
2.นางสาวสุชาวลี ประภาทรงสิทธิ์ ร่วมกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1