ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566

ยินดีศาสตราจารย์ 01

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
439763683 933518741899993 942952687729818121 N
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N