ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายเยาวชนวัสดุ ครั้งที่ 18 (Mat-E Youth Camp)

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ”ค่ายเยาวชนวัสดุ ครั้งที่ 18 (18 th Mat-E Youth Camp)” เมื่อวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลายๆภูมิภาค ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
⚙️⚙️โดย ตลอดช่วงกิจกรรมของโครงการ ค่ายได้ให้ความสำคัญของการนำองค์ความรู้ กระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆโดยอาศัยความรู้ ความสามารถทางนวัตกรรมวัสดุ ผ่านฐานวิชาการประกอบด้วย
⚙️การสาธิตวิธีการสังเคราะห์และวิเคราะห์สารเรืองแสงด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโกปี และแนะนำสมบัติของวัสดุ
⚙️การสาธิตวิธีการใช้เครื่อง Tensile ทดสอบแรงดึง และแนะนำสมบัติของวัสดุ
⚙️การสาธิตและแนะนำสมบัติกลาสเซรามิกเพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะทางทันตกรรมและกระบวนการผลิตและแนะนำสมบัติของวัสดุ
⚙️สาธิตกระบวนการฉีดขึ้นรูปด้วยเครื่อง injection molding โดยทำการฉีดเป็นจานรองแก้วที่มีโลโก้ของภาควิชาวัสดุ ใช้material เป็น polypropylene (PP) และใส่ masterbatch เพื่อเพิ่มสีสันของจานรองแก้ว โดยทำการสอนน้องๆในเรื่องของขั้นตอนการขึ้นรูป สาธิตการทำงานของเครื่อง รวมถึงให้น้องได้ลองตัดแต่งชิ้นงาน
⚙️การสาธิตวิธีขั้นตอนการสังเคราะห์เส้นใย Nylon
⚙️การสังเคราะห์กระดูกเทียม เป็นผงไฮดรอกซีแอปาไทต์ มี Ca Phosphate เป็นองค์ประกอบหลัก มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับกระดูกและฟันของมนุษย์ มีความเข้ากันได้ดีกับร่างกาย นิยมใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก
📌ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคิดเชิงวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุ ที่เป็นประโยชน์ต่อน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ได้วางแผนในการเลือกสาขาที่ตนเองสนใจ และยังได้รับความรู้สิ่งใหม่ๆจากค่าย รวมถึงการร่วมเสวนากับพี่ๆศิษย์เก่า Mat-E 12 (พี่ประพจน์ พี่ชาญวุฒิ) และMat-E 16 (พี่ ปัญจพาณ์ ปิ่นสุข )ที่ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต ระหว่างวัยเรียนและวัยทำงานในครั้งนี้ด้วย
⏩นอกจากนี้ เรายังได้เห็นการงอกงามของมิตรภาพระหว่าง น้องๆนักเรียน และ พี่ๆนิสิตภาควิชาฯ ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีน้องนักเรียนจากโครงการนี้ มาเป็นร่วมเป็นสมาชิคใหม่ ของ วิศวกรรมวัสดุ หรือ วิศวกรรมดงตาล ม.เกษตรศาสตร์ กันนะ

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1