ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับ Prof. Shie-Ming Peng และ Prof. Chi-How Peng

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล ได้ให้การต้อนรับProf. Shie-Ming Peng และ Prof. Chi-How Peng จาก Department of Chemistry, National Taiwan University ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมภาควิชา นอกจากนี้ หัวหน้าภาควิชาฯ มีการปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในงานวิจัยระหว่าง Professor และคณาจารย์ใน Material Chemistry Platform ของภาควิชาฯ รวมถึงการไปฝึกงานของนิสิต ทั้งนี้ Professor ทั้งสองท่านยังถ่ายทอดความรู้ผ่านการสัมมนาในหัวข้อที่เป็นความเชี่ยวชาญของท่านแก่คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้

428659587 897906522127882 8307422878970375584 N
428619901 897905165461351 7155982240129293879 N
428667320 897903615461506 5975748515039190429 N
428686922 897903622128172 3424048276264844927 N
428675460 897903778794823 1502234649054764081 N

ข่าวที่น่าสนใจ

438305123 940447574540443 3746350122108486907 N
437924349 930284585556742 6091830229939545556 N 1
E2520a4e 47bc 4928 Bfb8 D9f56eb6a9d8
Special Seminar
PMIS-2023-schedule