ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
439763683 933518741899993 942952687729818121 N