ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566

(รอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง)

ภาพจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

414046612 864986015419933 5989286975229524115 N

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
439763683 933518741899993 942952687729818121 N