ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้าน Open House

🎉🎉🎉วิศวะฯเปิดบ้าน Open House 21-22 ธันวาคม 2566 ขอเชิญชวนน้องๆมาเยียมชมภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ณ อาคารชูชาติ กำภู ชั้น 3 และชั้น 1

บรรยากาศงานเปิดบ้านวิศวะๆ Open House มีน้องๆนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทภาควิชาวิศวกรรมวัสดุเยอะมาก ที่บริเวณโซนห้องโถงงานนิทรรศการ และคลีนิกแนะนำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ กิจกรรมฐานให้ความรู้แก่น้องๆปีนี้มี 4 ฐาน ประกอบด้วย

#วัสดุเชิงกล เช่น เครื่องมือทดสอบทางกล สำหรับงานเชิงวิศวกรรม

#วัสดุเชิงเคมี เช่น วัสดุเรืองแสง วัสดุชีวภาพ

#วัสดุนาโน เช่น วัสดุพลังงานทางเลือก เซลล์เชื้อเพลิง

#กระบวนการผลิตวัสดุเพื่อความยั่งยืน เช่น การผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยพี่ๆป.ตรี -โท-เอก พี่ๆนักวิจัย บรรยายกันไม่ได้หยุดเลยทีเดียว ขอบคุณพี่ๆที่เสียสละเวลามาบรรยายให้กับน้องๆนักเรียนหวังว่าน้องๆคงได้ซึมซับความรู้กลับไป

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N