ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลเรียนดีเยี่ยม และได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลเรียนดีเยี่ยม และได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และเป็นที่ 1 ของสาขา ระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 โดยในปีการศึกษา 2566 นี้ มีนิสิตที่ได้รับรางวัลเรียนดีเยี่ยมจำนวน 5 ราย👏👏👏

ข่าวที่น่าสนใจ

Logo Mat E 2024 Black
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
439763683 933518741899993 942952687729818121 N
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N