ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร บัวสาย

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร บัวสาย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก มก. ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566

398034772 835928028325732 3519730295249669165 N

ข่าวที่น่าสนใจ

445688490 952855189966348 3428344333670491520 N
Logo Mat E 2024 Black
440749926 940483547872306 1871364627877441264 N
439763683 933518741899993 942952687729818121 N