ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร บัวสาย

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราพร บัวสาย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก มก. ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566

398034772 835928028325732 3519730295249669165 N

ข่าวที่น่าสนใจ

415294838 866154578636410 7462457748448147604 N
414046612 864986015419933 5989286975229524115 N
414099408 865728258679042 5012746184007567841 N
412261763 862033412381860 7407894044409234351 N