ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนสิตได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิดาภา จันทรเมธากุล ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ระดับชมเชย :กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Synthesis of Gold Nanoparticles via Solution Plasma Process for Mercury(II) Ion Detection” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ข่าวที่น่าสนใจ

415294838 866154578636410 7462457748448147604 N
414046612 864986015419933 5989286975229524115 N
414099408 865728258679042 5012746184007567841 N
412261763 862033412381860 7407894044409234351 N