ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Pusan National University (PNU) และ Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้ให้การต้อนรับ Prof. Oi Lun Helena Li จาก School of Materials Science and Engineering, Pusan National University (PNU) และ Dr. Hoonseung Lee นักวิจัยจาก Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) ในการเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศกวรรมวัสดุ และเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. ราชธีร์ เตชะไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชา และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ เพื่อร่วมพูดคุยหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N