ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Pusan National University (PNU) และ Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้ให้การต้อนรับ Prof. Oi Lun Helena Li จาก School of Materials Science and Engineering, Pusan National University (PNU) และ Dr. Hoonseung Lee นักวิจัยจาก Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) ในการเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศกวรรมวัสดุ และเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. ราชธีร์ เตชะไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชา และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ เพื่อร่วมพูดคุยหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต

ข่าวที่น่าสนใจ

435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
งานภาค 3
ประชาสัมพันธ์
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1