ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมบรรยาย หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารเคมีขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ภาควิชาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท Merck (Thailand) มาอบรมบรรยายหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารเคมีขั้นพื้นฐาน” โดย ดร.ทัธชาวรรณ ทิมธรรม และ คุณจารุวรรณ จรรอด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านการจัดการและจัดเก็บสารเคมี ให้นิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Research Project Preparation ก่อนที่จะเริ่มทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับวิทยานิพนธ์ของตนเอง

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N