ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมบรรยาย หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารเคมีขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ภาควิชาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท Merck (Thailand) มาอบรมบรรยายหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารเคมีขั้นพื้นฐาน” โดย ดร.ทัธชาวรรณ ทิมธรรม และ คุณจารุวรรณ จรรอด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านการจัดการและจัดเก็บสารเคมี ให้นิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Research Project Preparation ก่อนที่จะเริ่มทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับวิทยานิพนธ์ของตนเอง

ข่าวที่น่าสนใจ

งานภาค 3
ประชาสัมพันธ์
435063541 923808629537671 3468283962535275224 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1
432773775 913047463947121 487531697165380630 N