ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

21 กันยายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ณห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนิสิต ทั้งการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ให้แก่นิสิตในวันนี้

ข่าวที่น่าสนใจ

64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2
393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
1