ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีและยกย่องนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาตรี ที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีและยกย่องนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาตรี ที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 และได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับดี ได้รับโล่รางวัล และเหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ในผลงานเรื่อง “การขึ้นรูปโครงกระดูกเทียมจากไฮดรอกซีแอปาไทต์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติระบบเรซิ่น” ในงาน การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Centara Grand Central World จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ว.ช. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย นางสาวณัฐธผลิน เลิศอภิวงศ์ นางสาวพิรญาณ์ จรรยาพูน นายณัฐภูมิ ดาวไธสง และนายกรวิชญ์ นักคุ่ย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขอให้พัฒนาและรักษามาตรฐานความดีนี้ตลอดไป

ข่าวที่น่าสนใจ

448800926 122159181098153111 5200411003840826471 N
KU ENGINEERING OPEN HOUSE
445688490 952855189966348 3428344333670491520 N
Logo Mat E 2024 Black
441339876 944453417473192 1063386194587139163 N