ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีและยกย่องนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาตรี ที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีและยกย่องนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาตรี ที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 และได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับดี ได้รับโล่รางวัล และเหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ในผลงานเรื่อง “การขึ้นรูปโครงกระดูกเทียมจากไฮดรอกซีแอปาไทต์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติระบบเรซิ่น” ในงาน การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Centara Grand Central World จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ว.ช. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย นางสาวณัฐธผลิน เลิศอภิวงศ์ นางสาวพิรญาณ์ จรรยาพูน นายณัฐภูมิ ดาวไธสง และนายกรวิชญ์ นักคุ่ย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขอให้พัฒนาและรักษามาตรฐานความดีนี้ตลอดไป

ข่าวที่น่าสนใจ

408267930 852486163336585 8113813877115269532 N
407127852 853745883210613 5097899378164912530 N
Img 0002
คำสั่ง6 2566